Για παραγγελίες 210 5238305

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος

Τὰ ὀρθόδοξα χριστιανικὰ μοναστήρια ἦταν πάντοτε τόποι θερμῆς καὶ ἀδιάλειπτης προσευχῆς. Οἱ ἄνθρωποι ἐπισκέπτονταν τὰ μέρη αὐτὰ προκειμένου νὰ ἀνακαλύψουν ἄνδρες καὶ γυναῖκες τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἁγιότητας. Καὶ ἡ εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ καθιερώθηκε στὴν Ὀρθοδοξία ὡς ἕνα μοναδικὸ σύμβολο ἔντονης καὶ ἀδιάλειπτης προσευχῆς. Εἶναι ἡ σιωπηλὴ προσευχὴ τῆς καρδιᾶς, ὁ ζωντανὸς σπόρος ὅλης τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τῆς θεολογικῆς σκέψης.

Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραίμ

Δίνει τὸ μήνυμα στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο πὼς ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνει κτῆμα καὶ μόνιμη ἐντρύφηση ὄχι μόνο τῶν μοναχῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ κάθε ἀγωνιζομένου Χριστιανοῦ μέσα στὸν κόσμο.

Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου
Ἀμέσως μετὰ τὴν συνέντευξή μας ὁ σεβασμιώτατος Δανιὴλ μᾶς ξενάγησε στὸ μητροπολιτικὸ παρεκκλήσιο.
Ὁ πατὴρ Ἰωάννης καὶ ὁ Norris Chumley σᾶς προσκαλοῦν στὰ σπήλαια τῆς Λαύρας Pecherskaya (Moναστήρι τῶν Σπηλαίων) στὸ Κίεβο τῆς Οὐκρανίας μὲ ἕνα κερί, καθὼς εἶναι πολὺ σκοτεινά...
Ὁ Γέρων Ἐφραίμ, Καθηγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Μονῆς Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιον Ὄρος.

'Mysteries of the Jesus Prayer'

Μαζὶ μὲ τὸ βιβλίο προσφέρεται δωρεὰν ἡ ταινία ‘Mysteries of the Jesus Prayer’ μὲ ἑλληνικοὺς ὑπότιτλους

Για παραγγελίες

210 5238305