Για παραγγελίες 210 5238305

Εὐχαριστίες τοῦ συγγραφέα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση

Εὐχαριστίες τοῦ συγγραφέα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση

Θὰ ἤθελα νὰ τιμήσω καὶ νὰ εὐχαριστήσω τοὺς συναδέλφους μου καὶ φίλους στὴν Ἑλλάδα γιὰ αὐτήν, τὴν θαυμάσια, ἑλληνικὴ ἔκδοση.

Τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἱ.Μ. Μονῆς Βατοπαιδίου, ὁ ὁποῖος καλοδέχτηκε ἐμένα καὶ τὸ συνεργεῖο μου τὸ 2007, τὸν πρῶτο ἀσκητή, ποὺ μοῦ ἔδωσε ἄδεια νὰ κάνω τὴν ταινία καὶ ὁ ὁποῖος εἶχε τὸ ὅραμα καὶ τὴν γενναιοδωρία μία δεκαετία ἀργότερα νὰ μοιραστεῖ τὴν ἀποστολή μου πρὸς τὸ ἑλληνικὸ κοινό, προϊὸν τῆς ὁποίας εἶναι τὸ βιβλίο, ποὺ κρατᾶτε στὰ χέρια σας. 

Τὸν πατέρα Ἀδριανὸ Βατοπαιδινό, τὸν καλόκαρδο καὶ εὐγενικὸ λόγιο, ὁ ὁποῖος ἐπέβλεψε τὴν ἔκδοση σὲ κάθε της βῆμα. Ἀπὸ καρδίας εὐχαριστίες στὴν Σταυρούλα Σταμάτη, τὴν λαμπρὴ ὑπεύθυνη ἀγορᾶς δικαιωμάτων στὶς ἐκδόσεις ΑΘΩΣ, ἡ ὁποία ἀμέσως κατάλαβε καὶ ἐκτίμησε τὶς ἐκκεντρικότητές μου καὶ εἶδε τὴν ἐπιθυμία μου νὰ μοιραστῶ τὴν Εὐχὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ ἔκανε αὐτὸ τὸ ἔργο νὰ ὑλοποιηθεῖ.

Πολλὲς εὐχαριστίες στὸν Ἀθανάσιο Σταμούλη καὶ στὸν Φώτη Σταμούλη γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ βιβλίου καὶ τῆς ταινίας- δὲν μπορῶ νὰ φανταστῶ καλύτερη ἐκδοτικὴ ἐμπειρία ἀπὸ αὐτήν, ποὺ μοῦ προσέφεραν.

Λαύρα Pecherkaya, Κίεβο.

Εὐχαριστίες στὴν μεταφράστρια Πολυξένη Τσαλίκη καὶ τὴν διορθώτρια Δήμητρα Σταύρου, τῶν ὁποίων τὴν φροντίδα καὶ τὴν ἐπιμέλεια εἰλικρινὰ ἐκτιμῶ.

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στὴν Μαρία Παπαευσταθίου, τὴν ἐκπληκτικὰ ταλαντοῦχα γραφίστρια αὐτοῦ τοῦ βιβλίου. Οἱ ἐργαζόμενοι στὶς πωλήσεις, τὴν προώθηση καὶ τὸ μάρκετινγκ στὶς ἐκδόσεις Σταμούλη, Κωνσταντῖνος Μεσσήνης καὶ Ἐλισάβετ Δελεχᾶ, ἔκαναν σπουδαία δουλειὰ γιὰ νὰ διαδοθεῖ ἡ ἔκδοση.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες στὸν Νίκο Γλυκέα, γιὰ τὴν πολὺ προσεκτικὴ ἐπεξεργασία τῶν φωτογραφιῶν καὶ τὴν ὅλη διεύθυνση παραγωγῆς τοῦ ἔργου.

Ἐπιτρέψτε μου ἐπίσης νὰ εὐχαριστήσω θερμὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἐργάζονται στὶς ἀποθῆκες τῶν ἐκδόσεων Σταμούλη γιὰ τὴν συγκινητικὴ ἀφοσίωση, μὲ τὴν ὁποία φροντίζουν καθημερινὰ νὰ τροφοδοτοῦν τὴν ἀγορά. Εὐχαριστῶ ἰδιαίτερα τὸν Βασίλειο, τὸν Πορφύριο καὶ τὴν Παρασκευὴ Σταμούλη καὶ ὅλους τοὺς ἐκλεκτοὺς συνεργάτες τους.

Καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ ἄλλοι, ποὺ ὑπῆρξαν ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ μὲ ἐνεθάρρυναν, ὅπως ὁ Σταῦρος Σταμάτης, ὁ π. Ματθαῖος καὶ ὁ π. Προκόπιος τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, ὁ Σκότ Ἄλμπερ, ἡ Ὀριάνα Ρόμπισον, ὁ Χάρης Σεϊτανίδης, ἡ Ἑλένη Βούλγαρη, ὁ Νικόλαος καὶ ἡ Παναγιώτα Δημητριάδη, ὁ Λευτέρης καὶ ἡ Παρασκευὴ Κατσουνίδη καὶ ὁ Νίκος Γκουράρος.

Εἰδικὲς εὐχαριστίες στὸν Νικόλα Κρίτση γιὰ τὴν ἀφοσίωσή του στὸν ὑποτιτλισμὸ τῆς ταινίας. Βαθιὰ ἐκτίμηση στὸν πατέρα Ἰωάννη Χρυσαυγῆ γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν θεολογικῶν μου σπουδῶν καὶ τῆς δουλειᾶς μου στα media. Θέλω ἐπίσης νὰ εὐχαριστήσω ξανὰ τὴν Ξανθὴ καὶ τὸν πατέρα Ἀλέξιο Καρτοῦτσο γιὰ τὴν διαρκῆ φιλία τους καὶ τὴν ἐνθάρρυνση. Τέλος θέλω νὰ εὐχαριστήσω τοὺς ἀναγνῶστες, καθὼς καὶ τοὺς πωλητὲς τῶν βιβλιοπωλείων, ἀλλὰ καὶ ἀγνώστους, μὲ τοὺς ὁποίους συνομίλησα γιὰ τὸ βιβλίο, μὰ καὶ ἐσᾶς, ποὺ τὸ διαβάζετε καὶ βλέπετε τὴν ταινία. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ.