Για παραγγελίες 210 5238305

Εὐχαριστίες πρὸς τὸν Thomas Craughwell

Εὐχαριστίες πρὸς τὸν

Thomas Craughwell

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω καὶ δημοσίως νὰ ἀναγνωρίσω τὸν συνεργάτη μου στὴν συγγραφὴ τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, τὸν Thomas Craughwell. Ὁ Τὸμ εἶναι φθασμένος συγγραφέας, ἐπιμελητὴς καὶ δημιουργὸς βιβλίων μπέστ-σέλερ ὅπως τὸ Saints Behaving Badly καὶ Stealing Lincoln’s Body. Ὑπῆρξε γιὰ πολλὰ χρόνια ὁ κειμενογράφος τοῦ Book-of-the-Month Club. Ὡς συγγραφέας καὶ ἐπιμελητὴς αὐτοαπασχολεῖται ἀπὸ τὸ 1992.

Ἡ φορητὴ εἰκόνα παριστάνει τὶς βαθμίδες, ποὺ περιέγραψε ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος στὸ βιβλίο του μὲ τὸν ὁμώνυμο τίτλο. Εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες εἰκόνες τοῦ θέματος, χρονολογεῖται στὸν 12ο αἰῶνα καὶ ἐκτίθεται στὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ, ὅπου ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὑπῆρξε Ἡγούμενος.

Τὰ δύο περασμένα χρόνια ὁ Τὸμ κι ἐγὼ δουλέψαμε μαζὶ πάνω στὸ βιβλίο αὐτὸ καὶ στὴν πορεία γίναμε φίλοι. Ὅταν τὸν συνάντησα γιὰ πρώτη φορά, διαπίστωσα πὼς δὲν ἔχει μόνο λαμπρὸ μυαλό, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἐξαιρετικὰ εὐχάριστος. Δὲν θὰ δίσταζα ἀκόμη νὰ πῶ ὅτι στὴν παρουσία του ἔνιωσα τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καὶ δὲν χρειάζεται κἂν νὰ προσθέσω ὅτι γιὰ τὸ ἐγχείρημά μου δὲν θὰ ἔβρισκα τελειότερο συνεργάτη.

Ἡ συμβολὴ τοῦ Τὸμ ἦταν τεράστια. Ὅταν τοῦ ἔδωσα τὸν ὄγκο τῶν κειμένων μου γιὰ τὴν Ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὶς εἰκόνες καὶ τὸν μοναχισμό, ἐκεῖνος τὰ πέρασε ἀπὸ τὸ φίλτρο τῆς ἀξιοσύνης του καὶ ἀπέδωσε μὲ σαφῆ καὶ περιληπτικὸ λόγο ἕνα κείμενο κατάλληλο γιὰ ὅλα τὰ ἀκροατήρια. Μέσα ἀπὸ τὶς συναντήσεις μας γιὰ τὶς συνεντεύξεις καὶ τὶς ἄπειρες ταξιδιωτικὲς ἱστορίες μου, «χτενίζοντας» τὰ πολλὰ κεφάλαια ὅπου εἶχα καταγράψει τὶς ἀναμνήσεις μου, ὁ Τὸμ μὲ βοήθησε νὰ δώσω ὑπόσταση σ’ αὐτὸ τὸ βιβλίο.

Ἕνα ἐγχείρημα τοῦ μεγέθους αὐτοῦ, μὲ τόσες πολλὲς ὀπτικὲς γωνίες καὶ τὴν προοπτικὴ μιᾶς ταινίας μεγάλου μεγέθους, τηλεοπτικοῦ ντοκιμαντὲρ καὶ πολλῶν διαδικτυακῶν ἱστοτόπων, ἀπαιτεῖ πολλὰ ταλέντα. Τὸ γεγονὸς ὅτι κρατᾶτε στὰ χέρια σας αὐτὸ τὸ βιβλίο εἶναι ἀπόδειξη τῶν πολλῶν ἱκανοτήτων καὶ τῆς μεγάλης πίστης τοῦ Craughwell.